D. de kerkelijke tucht

Artikel
D52

onderling vermaan

D52.1 De leden van de gemeente zijn van Godswege verplicht elkaar te steunen in de strijd tegen de zonde. Zij vermanen elkaar liefdevol naar de regel die Christus in Matteüs 18 heeft gegeven.

D52.2 Wanneer het onderling vermaan tot bekering en verzoening leidt, wordt geen mededeling aan de kerkenraad gedaan.

D52.3 Leidt het vermaan niet tot bekering, dan wordt de kerkenraad ingelicht.