G. materiële aangelegenheden

Artikel
G84

rechtspersoonlijkheid

G84.1 Overeenkomstig Nederlands recht komt rechtspersoonlijkheid toe aan:
a. de plaatselijke kerk;
b. de classis en de particuliere synode waarin de kerken regionaal en ressortaal zijn verenigd;
c. de gezamenlijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

G84.2 Bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen, als bedoeld in art. E68.3, bezitten eveneens rechtspersoonlijkheid overeenkomstig Nederlands recht.