E. kerkelijk samenleven

Artikel
E65

kerkvisitatie

E65.1 Jaarlijks vindt namens de classis in elke kerk de kerkvisitatie plaats.

E65.2 De visitatie is gericht op het adviseren, aansporen en vermanen van de ambtsdragers met het oog op de opbouw van de gemeente en de vrede tussen de kerken.

E65.3 Voor de visitatie stelt de classis een college van visitatoren aan, waarvan de taken en de werkwijze worden vastgelegd in een regeling.

E65.4 Desgevraagd bieden visitatoren hulp bij moeiten of conflicten in een gemeente.