C. het leven van de gemeente

Artikel
C37

inrichting van de kerkdiensten

C37.1 De kerkenraad ziet toe op een inrichting van de kerkdiensten die is tot eer van God en die de opbouw en eenheid van de gemeente dient.

C37.2 De kerken houden zich aan de generale regeling voor de kerkdiensten.

C37.3 Een van de zondagse kerkdiensten is doorgaans een leerdienst waarin aan de hand van de belijdenis van de kerk onderwijs wordt gegeven in de christelijke leer.