D. de kerkelijke tucht

Artikel
D53

middelen van kerkelijke tucht

D53.1 De kerkenraad gebruikt als middelen van kerkelijke tucht:
1. het ambtelijk vermaan;
2. de ontzegging van de toegang tot het avondmaal;
3. de inschakeling van voorbede en vermaan door de gemeente.

D53.2 Als laatste middel kan de kerkenraad overgaan tot buitensluiting uit de gemeente.