B. de ambten en overige diensten

Artikel
B6

de ambten

B6.1 De kerken kennen de ambten van predikant, ouderling en diaken.

B6.2 De gemeente ontvangt haar ambtsdragers van Christus.

B6.3 Voor het vervullen van de ambten is een wettige roeping nodig.

B6.4 De ambtsdragers werken, ieder vanuit eigen taak, samen aan de opbouw van de gemeente.

B6.5 Ambt m/v: gereserveerd.