[Cap. VI.] De Sacramentis.

De Coena Domini.

= De sacramenten
De tafel van de Heer

Artikel
[14.]

Communem verè panem non peculiarem aliquem aut azymum aut aliud quid superstitionis resipientem putamus in omnibus ecclesiis esse vsurpandum.

= In alle kerken zal gewoon brood gebruikt worden en niet een bijzonder soort of ongezuurd brood of iets anders dat naar bijgelovigheid smaakt.