[Cap. VI.] De Sacramentis.

Ac primum de Baptismo.

= De sacramenten
Allereerst: de Doop

Artikel
[4.]

Atqui parentes et testes qui ad Baptismum pueros adferent iis verbis quae in forma baptismi expressa sunt interrogabuntur.

= De ouders en de getuigen die de kinderen ten doop aanbieden zullen met die woorden worden ondervraagd die in het formulier van de doop staan uitgedrukt.