[Cap. VI.] De Sacramentis.

De Coena Domini.

= De sacramenten
De tafel van de Heer

Artikel
[11.]

Qui autem erunt ritè examinati, siue pueri sunt, siue adulti, ii sistent sese ecclesiae pridie eius diei quo celebranda est coena, et propositis fidei ac religionis primariis capitibus,  eorum assensio postulabitur; et simul subiicent sese ecclesiasticae disciplinae, eorumque nomina publicis tabulis adscribentur: atque tum demum ad plebem referentur, vt si nihil causae obstet possint postridie ad mensam dominicam admitti.

= Wie behoorlijk onderzocht zijn, kinderen of volwassenen, zullen zich de dag vóór de dag waarop het avondmaal gevierd zal worden voor de kerk stellen en hun zal, nadat de voornaamste stukken van het geloof en de religie hun voorgesteld zijn, naar hun instemming daarmee gevraagd worden. Tegelijk zullen zij zich ook onderwerpen aan het kerkelijk opzicht en hun namen laten opschrijven in de kerkelijke registers. Dan eindelijk zullen zij aan het volk worden voorgesteld, opdat zij, indien geen wettige verhindering voorkomt, de volgende dag tot de tafel van de Heer toegelaten kunnen worden.