[Cap. VI.] De Sacramentis.

Ac primum de Baptismo.

= De sacramenten
Allereerst: de Doop

Artikel
[2.]

Administretur autem Baptismus forma vsitata, et in ecclesiasticis constitutionibus expressa. Et quidem non alibi neque alias quam in ecclesiae conuentu sub concione et catechismo. Nisi fortasse initio nascentis ecclesiae infirmorum quorundam rationem haberi erit necesse, et in eorum gratiam ad euitandum scandalum pueros valetudine afflictos domi baptizare. Quod ipsum tamen non conceditur, nisi praesentibus vt minimum quatuor vel quinque fidelibus. Et quidem tantisper donec Synodi decreto aliter cautum fuerit.

= De doop zal bediend worden met het gebruikelijke formulier dat in de kerkelijke verordeningen voorgeschreven is. En dat wel nergens anders of op enige andere wijze dan in de samenkomsten der gemeente bij de prediking en de catechismus. Het kan zijn dat het nodig is in het begin bij een kerk die pas ontstaan is rekening te houden met enkele zwakken en hun ter wille en om ergernis te vermijden de kinderen die met ziekte bezocht zijn aan huis te dopen. Maar zelfs dit wordt niet toegestaan dan in tegenwoordigheid van ten minste vier of vijf gelovigen en slechts zolang totdat door een besluit der synode hierin op andere wijze zal voorzien zijn.