[Cap. VI.] De Sacramentis.

De Coena Domini.

= De sacramenten
De tafel van de Heer

Artikel
[15.]

Sedendo verò an stando Coenam celebrari, et dum ea celebratur, vel Scripturam legi vel psalmos decantari indiscriminatim posse existimamus.

= Men kan het avondmaal even goed zittend als staand vieren, en terwijl het gevierd wordt de Schrift lezen of psalmen zingen.