[Cap. VI.] De Sacramentis.

De Coena Domini.

= De sacramenten
De tafel van de Heer

Artikel
[7.]

Nemo autem ad coenam dominicam admittatur, nisi qui fidei confessionem ante ediderit et se disciplinae ecclesiasticae subiecerit.

= Niemand wordt echter tot de maaltijd van de Heer toegelaten dan wie vooraf belijdenis van het geloof afgelegd heeft en aan de kerkelijke tucht zich onderworpen.