[Cap. VI.] De Sacramentis.

Ac primum de Baptismo.

= De sacramenten
Allereerst: de Doop

Artikel
[1.]

Sacramenta quia sunt cum verbi administratione indiuiduo nexo copulata ad Ministrorum officium pertinere nemo ambigit. Quare non censemus ab alio quam à verbi Ministro Baptismum ritè conferri posse.

= Daar de sacramenten met de bediening des Woords door een onlosmakelijke band zijn verbonden, zo betwijfeld niemand dat zij tot het ambt der dienaren behoren. Wij oordelen daarom dat de doop door niemand anders dan door de dienaar des Woords op rechte wijze kan worden bediend.