[Cap. VI.] De Sacramentis.

De Coena Domini.

= De sacramenten
De tafel van de Heer

Artikel
[6.]

Coenae celebrandae tempus ad populum referri ante quartumdecimum diem putamus esse perutile: tum vt singula ecclesiarum membra sese maturè praeparare, tum vt Seniores in obeundis paroeciis officio suo ritè fungi possint.

= Wij achten het zeer nuttig veertien dagen van tevoren de tijd waarop het avondmaal gevierd zal worden aan het volk bekend te maken. Zo kunnen de afzonderlijke leden van de kerk zich bijtijds voorbereiden en kunnen de ouderlingen hun ambt in het bezoeken der wijken op de juiste wijze volbrengen.