[Cap. VI.] De Sacramentis.

De Coena Domini.

= De sacramenten
De tafel van de Heer

Artikel
[12.]

Panis fractionem, quia est a Christo manifestè instituta, et ab Apostolis totaque vetustiori ecclesia non sine grauissimis causis obseruata, necessariam esse omnino censemus.

= Wij zijn van mening dat het breken van het brood alleszins noodzakelijk is, omdat dit door Christus duidelijk ingesteld is en door de apostelen en de gehele oudere kerk niet zonder de gewichtigste redenen is onderhouden.