[Cap. VI.] De Sacramentis.

De Coena Domini.

= De sacramenten
De tafel van de Heer

Artikel
[10.]

Pueros autem qui ex catechumenis excesserunt non erit alienum coram vniversa ecclesia examinari, secundum breuioris catechismi formam, cui etiam adiungentur maioris catechismi summa capita: idque octiduo ante constitutum coenae diem.

= Het zal echter niet ongepast zijn de kinderen, die de catechisatie doorlopen hebben, in tegenwoordigheid van de gehele gemeente te onderzoeken, volgens het formulier van de kortere catechismus, waaraan nog toegevoegd zullen worden de voornaamste stukken van de grotere catechismus. Dit zal geschieden acht dagen vóór de vastgestelde dag van het avondmaal.