Van de diensten

Artikel
10

Vertrek naar een andere gemeente

Een dienaar des Woords mag geen beroep naar een andere gemeente aannemen zonder tijdig overleg met en toestemming van zijn kerkenraad. Hij kan de gemeente, waaraan hij verbonden is, niet verlaten zonder bewilliging van de classis. De kerk die hem beroepen heeft, mag hem niet ontvangen zonder dat zij en de classis waartoe zij behoort, de daartoe vereiste akten van ontslag in orde bevonden hebben.