Van de diensten

Artikel
20

Theologische Universiteit

De kerken onderhouden een Theologische Universiteit om tot de dienst des Woords op te leiden. De bepalingen hiervoor worden door de generale synode vastgesteld.