Van de diensten

Artikel
23

De dienst van de ouderlingen

Tot de ambtelijke opdracht van de ouderlingen behoort, behalve hetgeen in art. 16 is genoemd, dat zij erop toezien, dat hun mede-ambtsdragers hun ambt trouw waarnemen. Zij zullen jaarlijks huisbezoek afleggen.
Daarbij zullen ze de leden van de gemeente vertroosten, vermanen en onderwijzen, onder andere meet het oog op de avondmaalsviering.
De ouderlingen zullen tevens trachten anderen te bewegen tot het geloof in Christus.