Van de diensten

Artikel
14

Onderbreking van de dienst

Wanneer een dienaar des Woords om de hierboven vermelde of andere reden zijn dienst voor een tijd moet onderbreken, wat niet zal geschieden zonder advies van de kerkenraad, behoudt deze te allen tijde het recht hem terug te roepen.