Van de diensten

Artikel
25

De dienst van de diakenen

De ambtelijke opdracht van de diakenen is het vervullen van de dienst der barmhartigheid. Zij zullen zich door het afleggen van diaconale huisbezoeken op de hoogte stellen van moeiten. Waar nood is, zullen zij helpen en bemoedigen. De gemeente zullen zij aansporen tot het verlenen van hulp en haar daarbij toerusten. Zij zullen de hun ter beschikking gestelde middelen na onderling overleg goed besteden. Van hun beleid hebben zij rekening en verantwoording te doen aan de gehele kerkenraad en desgevraagd kunnen zij dit doen aan de leden van de gemeente op een door de kerkenraad vast te stellen tijd en wijze.