Van de diensten

Artikel
8

Predikanten zonder opleiding aan een theologische (hoge)school of universiteit

Wie geen universitaire theologische opleiding heeft ontvangen, kan niet worden toegelaten tot de dienst des Woords en der sacramenten, tenzij de kerken overtuigd zijn van zijn bijzondere gaven van godsvrucht, nederigheid, ingetogenheid, gezond verstand, onderscheidingsvermogen en welsprekendheid. Wanneer zulk een persoon staat naar de dienst des Woords, zal de classis, na toestemming van de particuliere synode, eerst een voorlopig onderzoek instellen en naar gelang van de uitslag hem een tijdlang in enkele gemeenten van de classis laten voorgaan tot nadere beoordeling van zijn gaven en voorts naar bevind van zaken met hem handelen naar de regeling door de generale synode vastgesteld.