Van de diensten

Artikel
18

De taak van de hoogleraren

Tot de opdracht van de hoogleraren in de theologie behoort het uitleggen van de Heilige Schrift en het verdedigen van de zuivere leer tegen afwijkingen daarvan.
Een dienaar des Woords die als hoogleraar benoemd is aan de Theologische Universiteit voor de opleiding tot de dienst des Woords blijft op de wijze van emeriti-predikanten verbonden aan de kerk die hij gediend heeft en behoudt de rechten van een dienaar des Woords. De gezamenlijke kerken nemen de verplichting op zich naar behoren in hun onderhoud te voorzien, evenals in dat van hun weduwen en wezen.