Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

C. Van den Kerkeraad

Artikel
27

De kerkeraad belegt en leidt de gemeente-vergaderingen, voor welke hij het agendum vaststelt.
Over belangrijke zaken, die den gang van het kerkelijk leven betreffen, neemt hij geen definitieve beslissingen, zonder vooraf de gemeente-vergadering te hebben gehoord.