Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Heilig Avondmaal

Artikel
42

Hoe dikwijls het Avondmaal gehouden zal worden, blijft aan het oordeel der plaatselijke kerk; echter wordt het minstens eenmaal in de drie maanden bediend.