Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

B. Van de Kerkeraadsleden

Artikel
15

Volgens haar verplichting naar Gods Woord zorgen de kerken voor het levensonderhoud harer predikanten en zij gaan met elken beroepene schriftelijke bepalingen hieromtrent aan.