Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Heilig Avondmaal

Artikel
43

Men zal niemand tot het Avondmaal toelaten dan die overeenkomstig het daartoe strekkend Formulier belijdenis gedaan heeft van zijn geloof en getuigenis heeft van een vromen wandel.