Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Heilige Doop

Artikel
38

De stipulatiën bij den kinderdoop worden aangegaan met de ouders. Indien geen van beide ouders nog belijdenis deed, zullen de stipulatiën mede of uitsluitend worden aangegaan met één of meer belijdende leden.