Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Heilige Doop

Artikel
37

De bediening heeft met het Formulier plaats in de openbare samenkomsten der gemeente, wanneer Gods Woord gepredikt wordt; in bijzondere gevallen is ook huisdoop geoorloofd.