Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 1.

Algemeen

Lid
2

Deze behandeling is opgedragen aan college voor de behandeling van bezwaren en geschillen en geschiedt met inachtneming van het in deze ordinantie en in de generale regeling voor de kerkelijke rechtspraak bepaalde.