Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 8.

Beroep

Lid
4

Ten aanzien van een uitspraak gedaan door het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen is geen verdere voorziening mogelijk behoudens herziening krachtens het bepaalde in artikel 11-1.