Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 12.

Revisie door de vergadering die het besluit nam

Lid
5

Een vergadering is niet verplicht een verzoek tot revisie in behandeling te nemen, indien niet een element in geding wordt gebracht dat, bij het nemen van het besluit waarvan revisie wordt verlangd, buiten beschouwing was gebleven of onvoldoende was overwogen.