Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 7.

Behandeling in eerste aanleg

Lid
5

Geen uitspraak inzake een bezwaar of een geschil kan gedaan worden indien niet ten minste vier leden van het college voor de behandeling van bezwaren en geschillen daarbij aanwezig zijn.