Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 8.

Beroep

Lid
5

Inzake bezwaren tegen de gevolgde procedure bij verkiezing van ambtsdragers doet het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen een einduitspraak.