Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 3.

Bezwaren

Lid
2

Bezwaren als bedoelde in lid 1 tegen een besluit van een ander kerkelijk lichaam dan hierboven genoemd, worden ingediend bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.