Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Lid
4

De voorzitter wordt aangewezen door de algemene classicale vergadering.