Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 6.

Bevoegdheid

Lid
1

Een college voor de behandeling van bezwaren en geschillen is bevoegd een uitspraak te doen alleen in die zaken waarvoor niet een ander lichaam als ter zake tot oordelen bevoegd is aangewezen.