Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 9.

Behandeling van een zaak in beroep

Lid
2

Het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen kan een uitspraak van een regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen bevestigen, geheel of ten dele vernietigen, aanvullen of ter zake een voorziening geven zoals het geboden acht.