[Cap. IV.] De Senioribus.

= De ouderlingen

Artikel
[12.]

Quoties autem communi consensu vel verbi Minister vel alius quis publicum munus gerens aliquo ablegatus fuerit, alioue quopiam munere, quod sit ex vsu ecclesiae, oneratus, debet hoc ipsum libenter et non grauatè in se recipere ac promptissima voluntate exequi; cogitans in Domini nostri Iesu Christi negocio se minimè esse sui iuris. Alioqui si fratrum vel Classis vel Consistorio iudicio stare renuerit, forma disciplinae ecclesiasticae cum eo agendum erit.

= Zovaak echter met algemene instemming of een dienaar of iemand anders die een publieke functie bekleedt ergens heen gezonden of met een andere taak ten bate van de kerk belast zal zijn, behoort hij dit gewillig en zonder bezwaar te maken op zich te nemen en met de grootste bereidwilligheid uit te voeren, bedenkende dat hiij in de dienst van onze Heer Jezus Christus is en allerminst eigen meester. Mocht hij weigeren zich te onderwerpen aan het oordeel van de broeders, hetzij van de classis, hetzij van de kerkeraad, zal men met hem te handelen hebben naar het formulier van de kerkelijke tucht.