[Cap. IV.] De Senioribus.

= De ouderlingen

Artikel
[10.]

Quod si autem Ministris absentibus erit cogendum Consistorium, debebunt certè Seniores et occasionem indicti Senatus, et quid in eo gestum sid fideliter illis aperire.

= Mocht er echter een kerkenraadsvergadering gehouden moeten worden in afwezigheid van de dienaren, dan zijn de ouderlingen verplicht aan hen opening van zaken te geven zowel over de reden waarom de vergadering belegd is als over wat er in behandeld is.