[Cap. IV.] De Senioribus.

= De ouderlingen

Artikel
[6.]

Summopere autem erit enitendum vt adsint ea quae Paulus requirit: Vita nimirum inculpata, religio syncera, pietas eximia, prudentia spiritualis, ad quam rerum etiam ciuilium nonnullam cognitionem accedere erit apprime vtile. Sed sint ante omnia ab omni ambitione gloriaeque cupiditate, adeoque ab omni ambitus suspicione quàm remotissimi.

= Men zal er alle mogelijke moeite voor doen dat [in de ouderlingen] die dingen aanwezig zijn die Paulus vereist, namelijk een onberispelijk leven, oprechte godsdienst, uitstekende vroomheid, geestelijke wijsheid, waarbij het ook nuttig zal zijn dat er enige kennis van burgerlijke zaken is. Voor alles echter zullen zij zo ver mogelijk verwijderd zijn van alle eerzucht en begeerte naar roem, ja van alle vermoeden van eerzucht.