[Cap. IV.] De Senioribus.

= De ouderlingen

Artikel
[11.]

Si etiam erit aliquo Minister ablegandus non debebit illud a Senioribus nisi conuocato altero ministro vel certè doctoribus ac prophetis decerni: eo quod illo absente in hos vel inscios vel inuitos non debeat ecclesiae solicitudo cadere.

= Ook als de dienaar ergens heen moet worden afgevaardigd past het niet dat de ouderlingen daarover een besluit nemen dan na de andere dienaar of tenminste de leraren en profeten erbij geroepen te hebben. Het is immers niet behoorlijk dat gedurende zijn afwezigheid de zorg voor de kerk buiten hun weten of tegen hun wil op hen komt te liggen.