[Cap. IV.] De Senioribus.

= De ouderlingen

Artikel
[4.]

In partitione autem paroeciarum non tam consanguinitatis affinitatis aut mutuae consuetudinis, quàm habitationis ac vicinitatis rationem haberi et Senioribus commodum et eorum functioni est accommodatum.

= Het is zowel voor de ouderlingen prettig als voor hun functioneren gepast dat men bij de verdeling van de wijken niet zozeer rekening houdt met hun bloedverwantschap, zwagerschap of onderlinge omgang, dan wel met hun woonplaats en nabuurschap.