Van de sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
69

Kerkgezang

In de eredienst zullen in principe de Psalmen gezongen worden, alsmede de berijmde schriftgedeelten door de generale synode vastgesteld.