Van de sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
59

De volwassenen worden door de doop bij de christelijke gemeente ingelijfd en tot leden van de gemeente aangenomen. Zij zijn daarom gehouden ook het avondmaal des Heren te gebruiken, hetgeen zij bij hun doop zullen beloven te doen.