Van de sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
61

Van het heilig avondmaal

Niemand kan tot het avondmaal des Heren worden toegelaten dan die overeenkomstig de regeling van de plaatselijke kerk belijdenis des geloofs heeft afgelegd en getuigenis heeft van een godvruchtige wandel. Dit geldt ook voor hen die uit zusterkerken komen.