Van de sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
60

De namen van de gedoopten, alsook van de ouders en getuigen, en evenzo de tijd van de doop zullen volledig in het doopboek opgetekend worden.