Van de sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
68

Catechismusprediking

De kerkenraden zullen er op toezien dat in de regel in één van de zondagse diensten de Heidelbergse Catechismus verklaard wordt.