Van de sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
63

De bediening van het avondmaal mag alleen plaats hebben onder toezicht van ouderlingen, volgens kerkelijke orde en in een openbare samenkomst van de gemeente.
Het avondmaal des Heren zal minstens eens per drie maanden na gehouden voorbereiding worden gevierd.