Van de sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
58

Bij het dopen, zowel van jonge kinderen als volwassenen, zullen de kerkenraden er op toezien dat de daartoe opgestelde formulieren geheel en ongewijzigd gebruikt worden.